ป้ายกำกับ :

การศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

แผนแม่บท MR-MAP พัฒนามอเตอร์เวย์คู่รถไฟ 10 เส้นทางสะท้อนวิสัยทัศน์ 'พล.อ.ประยุทธ์'

‘ทิพานัน’ กางแผนแม่บท MR-MAP พัฒนามอเตอร์เวย์คู่รถไฟ 10 เส้นทาง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง เชื่อมโยงภูมิภาค สะท้อนวิสัยทัศน์ ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ผู้นำความเจริญในทุกมิติ

เพิ่มเพื่อน