ป้ายกำกับ :

การสมรสชาย-หญิง

เรื่องอ่อนไหว 'วิษณุ’ ยัน ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเดียวกับคู่ชาย-หญิง

‘วิษณุ’ ยอมรับร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต เป็นเรื่องอ่อนไหว ในความรู้สึก ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา จึงไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเดียวกับคู่ชาย-หญิง ระบุถ้าเสร็จไม่ทันรัฐบาลนี้ให้แขวนค้างสภารอรัฐบาลใหม่ทำต่อได้

เพิ่มเพื่อน