ป้ายกำกับ :

การสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม”

สวธ.ติดอาวุธเครือข่ายวัฒนธรรมภาคใต้ หนุน Soft Power ส่งออกมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านเวที”การสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ. 2566 วันแรก มีส

เพิ่มเพื่อน