ป้ายกำกับ :

การหารือความเดือนร้อนของประชาชน

ไม่สมราคาคุย! สภายุคใหม่ประชุมสัปดาห์ละ 2 วันเหมือนเดิม

สภาถกวันประชุม สัปดาห์ละ 2 วัน ให้เวลาหารือคนละ 3 นาที กำหนดสมัยประชุม สมัยแรกเริ่มวันที่ 3 ก.ค.-30 ต.ค. สมัยที่ 2 เริ่ม12 ธ.ค.- 9เม.ย.

เพิ่มเพื่อน