ป้ายกำกับ :

การเข้าถึงโอกาสอย่างเสมอภาค (Equity)

โฆษกรัฐบาลอัดคนตัดต่อคลิปทำคนเข้าใจผิดยันนายกฯ มุ่งเน้นการเข้าถึงโอกาสอย่างเสมอภาค

โฆษกรัฐบาลแจง นายกฯ มุ่งเน้นการเข้าถึงโอกาสอย่างเสมอภาค ชี้คนวิจารณ์ตัดเพียงบางช่วงบางตอนของคำกล่าวทั้งหมดจนทำให้คนเข้าใจผิด

เพิ่มเพื่อน