ป้ายกำกับ :

การเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศ

รัฐบาลชวนประชาชนติดตามผลดำเนินงานไทยรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามผลดำเนินงานไทยและนานาประเทศร่วมมือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเวที COP 27

เพิ่มเพื่อน