ป้ายกำกับ :

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กสม.บอกสื่อให้ทำข่าวเคารพอัตลักษณ์ทางเพศ

กสม.ตรวจสอบกรณีการนำเสนอข่าวสารที่กระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ แนะ กสทช.เร่งจัดทำแนวทางนำเสนอเนื้อหาของสื่อที่เคารพอัตลักษณ์ทางเพศ

เพิ่มเพื่อน