ป้ายกำกับ :

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ ให้คณะกก.จัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติเข้ารับไฟพระฤกษ์

วันที่ 7 ส.ค. 2566 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์ ให้นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ

เพิ่มเพื่อน