ป้ายกำกับ :

การแต่งกาย

กสทช. คลอดระเบียบ เครื่องแบบและการแต่งกาย ของเลขาธิการ-ผู้ปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

เพิ่มเพื่อน