ป้ายกำกับ :

กำกับดูแล

‘ธปท.’ ปรับตัวครั้งใหญ่ยกระดับกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล - FinTech ของธนาคารพาณิชย์

ธปท. ปรับแนวทางดูแลกลุ่ม ธพ. ส่งเสริมการพัฒนาบริการผ่านเทคโนโลยี ยกระดับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ยกเลิกข้อจำกัดการลงทุนในธุรกิจ FinTech

'ก.ล.ต.' วิเคราะห์แนวทางกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย

ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกรายงาน แนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของ ก.ล.ต.

เพิ่มเพื่อน