ป้ายกำกับ :

กำจัดผักตบชวา

ยผ.เร่งกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะหนองหลวง จังหวัดเชียงราย กว่า 3 พันไร่ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ - รับมือฤดูฝน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขานรับนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

เพิ่มเพื่อน