ป้ายกำกับ :

กำไลข้อมือ

แสบ! ‘นิพิฏฐ์’ ฝาก ‘อนุสรณ์’ นำของที่ระลึกไปรับบุคคลสำคัญที่สนามบินดอนเมือง

ด้วยในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผมติดภารกิจที่ไม่สามารถไปรับบุคคลสำคัญของคุณอนุสรณ์ ที่สนามบินดอนเมืองได้ จึงขอฝากของที่ระลึกให้บุคคลสำคัญที่คุณอนุสรณ์ไปรับ

เพิ่มเพื่อน