ป้ายกำกับ :

ขับเคลื่อนท่องเที่ยว

นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วนขับเคลื่อนท่องเที่ยวหนุนเศรษฐกิจไทยโต

นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล ส่งผลดีภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่อเนื่อง

เพิ่มเพื่อน