ป้ายกำกับ :

ขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดบุหรี่

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม" สสส.- ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดบุหรี่ 7 ประเภท หวังสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ให้คนไทยมีอากาศบริสุทธิ์ได้หายใจ พร้อมเร่งขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เพิ่มเพื่อน