ป้ายกำกับ :

ขึ้นอันดับ 1

นายกฯ ปลื้มไทยขึ้นอันดับ 1 ของโลก ด้านสถานบริการเพื่อสุขภาพ

นายกฯ ยินดีไทยอันดับ 1 ของโลก ด้านสถานบริการเพื่อสุขภาพ พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยสู่มาตรฐานสากล

เพิ่มเพื่อน