ป้ายกำกับ :

ข้ามเพศมีสุข

ประชุมสุขภาวะคนข้ามเพศ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เปิดเวทีประชุมวิชาการสุขภาวะของคนข้ามเพศครั้งแรกในไทย!! ระดมความคิดเห็น เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง ร่วมกำหนดทิศทางสุขภาพ-สิทธิประโยชน์พื้นฐาน

เพิ่มเพื่อน