ป้ายกำกับ :

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

กสม.เสนอรัฐแก้กฎหมายแต่งงานขั้นต่ำต้องอายุ 18 ปี!

กสม.ชงแก้กฎหมายปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรสเป็น 18 ปี ป้องกันการแสวงหาประโยชน์และคุ้มครองสิทธิเด็กจากการถูกบังคับแต่งงานก่อนวัยอันควร

เพิ่มเพื่อน