ป้ายกำกับ :

คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง ก.ต.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย

นายกฯ วอนประชาชนให้กำลังใจตำรวจน้ำดี

‘ประยุทธ์’นั่งหัวโต๊ะถก ‘ก.ต.ช.-ก.ตร.’ย้ำทำองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม เพื่อ ปชช. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด ขอช่วยกันให้กำลังใจ ตร.น้ำดี

เพิ่มเพื่อน