ป้ายกำกับ :

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

องค์กรระดับโลก International Monetary Fund (IMF) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) ชี้ทางรอดท่ามกลางความความผันผวนของสกุลเงินต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) ร่วมกับ International Monetary Fund (IMF) จัดเสวนาเรื่อง “External rebalancing in turbulent time” ความผันผวนของสกุลเงินต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงโลก

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) และ CREATIVE TALK ร่วมกันสร้างโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนไทยสู่เวทีสากล

CBS และ CREATIVE TALK ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในประเทศไทย จัดประกวดแข่งขันโครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023

เพิ่มเพื่อน