ป้ายกำกับ :

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พิธีพุทธาภิเษก'พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร'

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ริเริ่มโครงการจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ขณะนี้ยังขาดงบประมาณก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน