ป้ายกำกับ :

คนไทยกับการเมืองไทย

ดุสิตโพลชี้ประชาชนอยากเห็นรัฐบาลใหม่โดยเร็ว

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทยกับการเมืองไทยหลังจากได้ประธานสภา”กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,078 คน

เพิ่มเพื่อน