ป้ายกำกับ :

คนไทยไร้สิทธิ

รัฐบาลผลักดันการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล แนะคนไทยที่ยังไร้สิทธิ ตรวจสอบสิทธิ 7 ขั้นตอน

รัฐบาล มุ่งแก้ไขให้ปัญหา ให้ความสำคัญต่อระบบหลักประกันสุขภาพ ผลักดันการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล แนะคนไทยที่ยังไร้สิทธิ ตรวจสอบสิทธิ อย่างเท่าเทียม ด้วย 7 ขั้นตอน

เพิ่มเพื่อน