ป้ายกำกับ :

ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา

รัฐบาลยันบริหารหนี้สาธารณะรอบคอบ สถานะการคลังประเทศยังแกร่ง

รัฐบาลยันบริหาร ‘หนี้สาธารณะ’ รอบคอบระมัดระวัง ยึดหลัก ‘ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา’ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ วางแผนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

เพิ่มเพื่อน