ป้ายกำกับ :

ครูผู้ช่วยอาชีวะศึกษา

สอศ.บรรจุครูผู้ช่วย 996 อัตรา เตรียมพร้อมเปิดเทอม

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานใน

เพิ่มเพื่อน