ป้ายกำกับ :

คลองละลมโบราณ

'บุรีรัมย์' เร่งเก็บซากกระทงคาดมีกว่า 3 หมื่นใบ!

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เร่งเก็บเศษซากกระทงและขยะมูลฝอยที่ลอยเกลื่อนคลองละลมโบราณ ซึ่งเป็นสถานที่จัดลอยกระทง คาดไม่ต่ำกว่า 30,000 ใบ พบใช้โฟมและวัสดุย่อยสลายยากเพียง 1%

เพิ่มเพื่อน