ป้ายกำกับ :

คลินิกผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุปลื้ม สธ. เปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” สะดวกสบาย ใกล้บ้าน บริการครบครัน

กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุ” ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามแผนปี 2566 “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ตั้งเป้าคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10 ล้านคน

สธ.เดินหน้าต่อเนื่อง 2566 'ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย' สู่เป้าหมาย 'ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง'

กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินกิจกรรม “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุแล้ว 5.2 ล้านคน จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 586

เพิ่มเพื่อน