ป้ายกำกับ :

ควบคุมไฟป่า

ทส. มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้จนท.ดับไฟป่า 4,496 คน สร้างขวัญกำลังใจผู้พิทักษ์ป่า

รมว.ทส. เป็นประธานพิธีมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ครบทั้ง 4,496 คนทั่วประเทศ โดยมี ทีพีไอ โพลีน ร่วมสนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิต สร้างขวัญกำลังใจผู้พิทักษ์ป่า

เพิ่มเพื่อน