ป้ายกำกับ :

ความคุ้มค่า

รฟท. แจงใช้งบ 33 ล้านเปลี่ยนป้ายชื่อ 'สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์' ถูกต้องทุกขั้นตอน

การรถไฟฯ ชี้แจง โครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้งาน ความคุ้มค่าของงบประมาณ และความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเป็นสำคัญ

เพิ่มเพื่อน