ป้ายกำกับ :

ความต้องการลงทุนในหุ้นกู้

'ช. การช่าง' ปลื้มหุ้นกู้เสียงตอบรับดี

บมจ. ช. การช่าง ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investors and/or High Net Worth Investors) มูลค่า 6,100 ล้านบาท ระบุปัจจัยสนับสนุนมาจากความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ความเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคของประเทศไทย

เพิ่มเพื่อน