ป้ายกำกับ :

ความผิดพลาดของพรรคก้าวไกล

ผลโพลชี้ประชาชนมอง 'ก้าวไกล' ผิดพลาดเพราะไม่ยอมยกเลิกบางนโยบาย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความผิดพลาดของพรรคก้าวไกล”

เพิ่มเพื่อน