ป้ายกำกับ :

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

'กสม.' ชง 'พม.' แก้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว!

กสม.ชง พม.แก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พัฒนากลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงาน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเหยื่อ

เพิ่มเพื่อน