ป้ายกำกับ :

ความรุนแรงทางการเมือง

'โคทม' หวัง '30 ปี พฤษภาประชาธรรม' เป็นบทเรียนและเครื่องเตือนใจ ลดความรุนแรงในอนาคต

‘โคทม’หวัง ’30ปีพฤษภาประชาธรรม’ เป็นบทเรียนและเครื่องเตือนใจ ส่งทอดแนวคิด ‘เสรีภาพ-สันติภาพ- ปชต.-สันติวิธี’ไปยังคนหนุ่มสาว สนใจเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง ลดโอกาสความรุนแรงทางการเมืองในอนาคต

เพิ่มเพื่อน