ป้ายกำกับ :

คอร์รัปชันเชิงระบบ

ดร.มานะ อธิบาย ‘คอร์รัปชันเชิงระบบ’ เกี่ยวข้องกับส่วย–สินบนอย่างไร

มีระบบที่เอื้อให้คนโกง เราจึงไม่มีทางหยุดยั้งคอร์รัปชันได้เลยถ้าระบบไม่เปลี่ยนแปลง โดยสิ่งที่ต้องทำก่อนคือ การเปิดเผยข้อมูล การบริการประชาชนต้องปรับให้ทันโลก

เพิ่มเพื่อน