ป้ายกำกับ :

คาร์บอนเครดิต

คนหนองยาง จ.อุทัยธานี ปลูกไม้มีค่า ‘ยางนา’ ต้นละ 1 แสนบาท ร่วมโครงการ ‘คาร์บอนเครดิต’ ลดโลกร้อน

โครงการ ‘ธนาคารต้น’ หรือ ‘ปลูกต้นไม้ใช้หนี้’ เพื่อให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าเป็นทรัพย์สิน สามารถนำต้นไม้มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้จากธนาคารของรัฐ

'ลุงตู่' ปลื้ม SDG Investor Map ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ

นายกฯ ชื่นชมหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ จัดทำ SDG Investor Map พร้อมยินดีไทย-สมาพันธรัฐสวิส ทำข้อตกลงถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต

ลดก๊าซเรือนกระจกจาก'สวนยาง' สร้างรายได้เกษตรกร

20 พ.ค.2565 – นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการทำสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานในระดับสากล และการบริหารจัดการการลดก๊าซเรือนกระจกจากสวนยางพารา ระหว่าง

เพิ่มเพื่อน