ป้ายกำกับ :

คุณธนพร คล้ายอมร

Take a wreath (เทคอะรีธธ์) ธุรกิจพวงหรีดให้เช่า เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Take a wreath ธุรกิจพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ให้เช่า ธุรกิจใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นระหว่างการพักงานจากการระบาดของโรคโควิด ชูแนวคิดการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)

เพิ่มเพื่อน