ป้ายกำกับ :

คุยเอกอังฟังเอกเล่า

ตำรวจนักเก็บกู้ระเบิด (EOD)

สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน การก่ออาชญากรรม ก่อวินาศกรรม หรือก่อการร้าย หากคนร้ายใช้วัตถุระเบิดเป็นอาวุธ แรงระเบิด สะเก็ดระเบิดและความร้อน จะเป็นภยันตรายก่อให้เกิดความเสียหายกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สินอย่างร้ายแรงที่สุด

ตำรวจ ศชต.

“ท่ามกลางสถานการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่ทรงตัวมานานเกือบ 20 ปี สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาการก่อการร้ายในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา ต้องอาศัยการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น”

ตชด.กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรฐกิจพอเพียงจริงๆ คือหลักการดำเนินชีวิตที่จริงแท้ที่สุดกรอบแนวคิดและปรัชญามุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาคือ สามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับ ตลอดจนให้ความสำคัญกับคำว่าพอเพียง ที่ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไข
ความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม”

ตำรวจพลร่ม

ตำรวจพลร่มเป็นตำรวจซึ่งมีการฝึกอบรมอย่างหนัก ทำให้ตำรวจหน่วยนี้มีวินัย เข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ชื่นชมและยกย่องตลอดมา

หมอนิติเวชตำรวจ

พลตำรวจโทนายแพทย์ประเวศน์ คุ้มภัย อดีตผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ (ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว) จบการศึกษาคณะแพทยศาสตรบัณฑิต

เครื่องจับเท็จ

มหากาพย์คดีฆาตกรรม น้องชมพู่ เป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ สื่อมวลชนให้ความสนใจ

ตำรวจสวนสนาม

การสวนสนาม คือพิธีชุมนุมพลของกองทหาร เพื่อแสดงให้เห็นความพร้อมเพรียง ความสง่าผ่าเผย และอานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์

หมอตำรวจ

ตำรวจเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน

อนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์

“นับได้ว่า พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็นอดีตอธิบดีกรมตำรวจ ที่ได้สร้างผลงาน พัฒนาปรับปรุงองค์กรตำรวจให้เจริญก้าวหน้ามากที่สุด ได้รับฉายาจากสื่อต่างประเทศว่า บุรุษเหล็กแห่งเอเซีย เจ้าของคำขวัญ ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ ในทางที่ไม่ขัดศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และกฎหมายบ้านเมือง”

พระนิรันตราย

พระนิรันตราย พระพุทธรูปที่มีพระนามอันเป็นมงคล นิรันตรายหมายความว่า ปราศจากอันตราย

พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประดิษฐานอยู่ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

7 พระตำรวจสร้าง

ตำรวจ เมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ย่อมมีความเสี่ยงต่อภยันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะต้องไประงับเหตุ เผชิญหน้ากับคนร้าย ยิงปะทะต่อสู้กัน เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย ซึ่งเคยปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง

4 อนุสาวรีย์ตำรวจ

อนุสาวรีย์ตำรวจ หรือชื่อเต็มว่า อนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน เป็นอนุสาวรีย์ที่เป็นสื่อสัญลักษณ์และจิตวิญญาณตำรวจ

ครูตำรวจชายแดน

‘สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มีพระเมตตาให้ความอุปถัมภ์ ด้วยการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินผู้บริจาคถวายโดยเสด็จพระราชกุศล นำไปจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจะเสด็จไปทรงเปิดด้วยพระองค์เองทุกแห่ง’

อัศวินบนถนน

ปัญหาจราจรเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย

นายตำรวจเกียรติยศ

เมื่อครั้งรัฐบาลได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

‘ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad’

ในอดีต วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ผู้พิทักษ์รักษ์ราชัน

ปี พ.ศ.2549 นับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 60 ปี

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

หลายท่านอาจไม่ทราบว่า ตำรวจมีพิพิธภัณฑ์ และ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ ตั้งอยู่ในโบราณสถานที่สำคัญคือ ตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน ที่มีความสวยงาม และมีประวัติศาสตร์เรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

เพิ่มเพื่อน