ป้ายกำกับ :

ฆ่าวัว 2 แสนตัว

ไอร์แลนด์ มีแผนฆ่าวัว 2 แสนตัว เพื่อลดโลกร้อน

เอกสารภายในของรัฐบาลกำลังสร้างความกังวลให้กับเกษตรกรในไอร์แลนด์ นั่นเพราะในเอกสารระบุข้อเสนอให้ฆ่าวัวประมาณ 200,000 ตัวเพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศ

เพิ่มเพื่อน