ป้ายกำกับ :

งดเยี่ยมญาติ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ประกาศงดเยี่ยมญาติ  22 ส.ค. ชี้เพื่อรักษาความปลอดภัย

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ออกประกาศประชาสัมพันธ์ งดเยี่ยมญาติ วันที่ 22 ส.ค. ชี้เพื่อรักษาความปลอดภัย ประเมินกลุ่มมวลชนหนาแน่น

เพิ่มเพื่อน