ป้ายกำกับ :

งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

'ภูมิธรรม' ลั่นต้องแก้รัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ แพลมแผนค่อยๆ ทำไปที่ละเปลาะ?

‘ภูมิธรรม’ ลั่นแก้รัฐธรรมนูญทุกฝ่ายต้องยอมรับได้ บอกต้องเริ่มต้นแก้ที่เปลาะก่อนจึงนำไปสู่ประชาธธิปไตยมากขึ้น เล็งหารือฝ่ายการเมืองแต่ละพรรคเข้าหารือ

เพิ่มเพื่อน