ป้ายกำกับ :

งบราชการ

เลขาฯองค์กรต้านโกง เปิดโปงด้านมืดของการใช้งบพีอาร์ราชการ!

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เผยแพร่บทความเรื่อง “ด้านมืดของการใช้งบพีอาร์ราชการ” โดย ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มีเนื้อหาดังนี้

เพิ่มเพื่อน