ป้ายกำกับ :

งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

การร้องเรียนงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ตามที่เว็บไซต์ข่าวสด วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เสนอข่าวว่า “ชาวบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รวมตัวคัดค้านการตัดโค่นต้นมะค่าโมงบริเวณริมแม่น้ำเหือง ขนาดใหญ่ อายุกว่า 25 ปี

เพิ่มเพื่อน