ป้ายกำกับ :

งานเผยแพร่ผลการศึกษาและเกณฑ์การประเมิน BCG สำหรับ MSME

สสว. - สอวช. เผยแพร่ผลการศึกษาและเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการ BCG สำหรับกลุ่ม MSME

สสว. ร่วมกับ สอวช. จัดงานเผยแพร่ผลการศึกษาและเกณฑ์การประเมิน BCG สำหรับ MSME ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME

เพิ่มเพื่อน