ป้ายกำกับ :

จรัญ คำเงิน

กฟผ. รับมือภัยแล้งน้อย ปรับแผนการกักเก็บและระบายน้ำ

กฟผ. ร่วมพันธมิตร บริหารจัดการน้ำและโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวังเขื่อนที่เสี่ยงน้ำน้อย ปรับแผนการกักเก็บและระบายน้ำ พร้อมเตรียมปริมาณสำรองเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค รับสภาวะเอลนีโญ

เพิ่มเพื่อน