ป้ายกำกับ :

จิตวิญญาณธรรมศาสตร์

'ดร.เสรี' ลากไส้ พรรคก้าวร้าว อยู่เบื้องหลัง ด้อมถ่อยสถุล อย่าสะเออะว่าเป็นจิตวิญญาณมธ.

ทั้งหมดนี้เป็นการสนับสนุนด้อมของพรรคที่ก้าวร้าว ต่ำทราม ถ่อยสถุล ที่สังคมมองเห็นอย่างชัดเจนว่าม็อบกับพรรคเกี่ยว

พฤติกรรม ‘พิธา’  นี่หรือคือ ‘จิตวิญญาณธรรมศาสตร์’ ที่ควรเชิญเป็นแขกพิเศษ

เหตุผลที่แท้จริงที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญคุณพิธามาเป็นแขกพิเศษและให้แสดงปาฐกถาในงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่คืออะไร

เพิ่มเพื่อน