ป้ายกำกับ :

จุดชมวิว

ทะเลหมอกยามเช้า จุดชมวิวท่องเที่ยวแห่งใหม่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

นักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆกันอย่างคึกคึก  โดยเฉพาะที่สวนตายาย บ้านหนองล๊วก หมู่ที่  2 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

เพิ่มเพื่อน