ป้ายกำกับ :

จ่ายเคลมค่ารักษาพยาบาล

คปภ.สรุป 5 แนวทาง 'ทิพยประกันภัย' จ่ายเคลมค่ารักษา-ชดเชยรายได้ให้ลูกค้าโควิด

คปภ. เร่งแก้ปัญหากรณี “ลูกค้า” บริษัททิพยประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้ข้อยุติ 5 ประเด็น บริษัทพร้อมจ่ายเคลมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โดยเร็ว

เพิ่มเพื่อน