ป้ายกำกับ :

ฉนวนกาซา

อิสราเอลมีแผนปล่อยน้ำท่วมอุโมงค์กดดันกลุ่มฮามาส

ข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า บนชายฝั่งของฉนวนกาซา อิสราเอลได้ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้น้ำทะเลไห

เพิ่มเพื่อน