ป้ายกำกับ :

ฉันทามติจากประชาชน

ก้าวไกลเดินหน้าแก้ 112 ย้ำเป็นฉันทามติจากประชาชน ที่เลือกมาจนได้เสียงอันดับหนึ่ง

ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกลหรือทนายแจม อดีตทนายความ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ที่เคยเป็นทนายความในคดี 112 และคดีการเคลื่อนไหวและการแสดงออกทางการเมือง กล่าวถึงการเสนอแก้ไขมาตรา 112 ของพรรคก้าวไกลต่อจากนี้ว่า  จากประสบการณ์ที่เคยเป็นทนายความที่ทำคดีเกี่ยวกับมาตรา 112

เพิ่มเพื่อน