ป้ายกำกับ :

ฉากทัศน์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

พอช.จัดเวทีสื่อสารสาธารณะ ‘CODI Forum ครั้งที่ 2’ “ฉากทัศน์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ มีการจัดเวทีสื่อสารสาธารณะ

เพิ่มเพื่อน