ป้ายกำกับ :

ฉีดวีคซีน

ระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียนเกาะล้าน 103 คน

ตามที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เร่งรัดผลักดันสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ โดยชุมชนเกาะล้านถูกกำหนดเป็นพื้นที่นำร่องโครงการหมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19

เพิ่มเพื่อน